top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Krigaren

Plats

Centrala Lindköping

År

2021

Arkitekt

Olof Michélsen (ansvarig arkitekt), Jens Deurell, Martin Eriksson, Arvid Fransson

Beställare

PEAB

Markanvisningstävling för bostadshus om 2 400 kvm BTA i massivt. 7 våningar, 22 lägenheter, lokaler i entréplan och en gemensam vinterträdgård på takvåningen. Tomten ligger i skärningspunkten mellan Strandpromenaden vid Stångån och Drottningbron med trafik in mot centrum. Byggnaden utförs i modern träteknik.

bottom of page