top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Certifierad sakkunnig inom tillgänglighet

Enligt plan- och bygglagen ska alla byggnader vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. En sakkunnigs uppdrag är att se till att byggherren följer detta, under såväl projektering, som i byggskedet.

Ett utlåtande av en certifierad sakkunnig behövs ofta inför bygglovsansökan och vid avslutad entreprenad, innan slutbesiktning.

Utöver att skriva ett utlåtande kan vi vara ett bollplank under tidiga skeden. Vi ger också råd om vad man behöver tänka på under bygghandlingsprojekteringen och inför slutbesiktningen.

bottom of page