top of page

Om oss

Södergruppen arkitekter är ett samlingsnamn för flera samarbetande arkitektkontor. Verksamheten startades 1979 och har idag 14 medarbetare. 

Vi äger och leder Södergruppen gemensamt med lokal på Blekingegatan 24 på Södermalm i Stockholm.

Kontoret har sedan starten haft sitt främsta fokus på boendemiljöer i olika former och på stadsplanering. Det utgör fortfarande merparten av uppdragen. Men idag har vi även många andra typer av projekt som skolor, kulturhus, badanläggningar, caféer, restauranger, utställningar och ombyggnader av olika slag. Vi utför också restaureringar av kulturhistoriskt värdefulla miljöer.


Vi erbjuder även granskning och utförande av sakkunnigintyg för tillgänglighet. 

För större projekt som kräver kompetens inom andra discipliner har vi etablerade nätverk med andra konsulter.

Länkar till separata hemsidor:

hagarkitekter.se

deurellarkitekter.se

Jobba med oss

Är du intresserad av att jobba med oss är du varmt välkommen att kontakta oss på

info@sodergruppen.se

IMG_3398_edited.jpg

Kvalitetssystem

Vi har kvalitets- och miljöledningssystem som verktyg för egenkontroll och samordning med övriga projektörer. Vi arbetar modellbaserat i ArchiCAD och åtar oss ofta CAD-samordning i projekten.

För att säkerställa kvaliteten i vårt arbete är följande viktiga utgångspunkter för oss:

• Stort engagemang i projekten och en nära relation till kunden

• Erfaren personal

• Kontinuitet inom kontoret

Några av våra samarbetspartners och beställare

Apotekarsocieteten

Armada Fastighets AB

Besqab

Blomsterfonden

Borohus AB

Brickhouse Fastighetsutveckling AB

Byggmäster i Mälardalen AB

C4 Hus AB

Duvnäs Fastighets AB

Egnahemsbolaget Göteborgs Egnahems AB

Familjebostäder AB

Folkhem

Franska Skolan

Gillöga AB

Hallskär AB

HSB

Krister Johansson fastigheter

Kunskapsförskolan

Kärnhem Svenska AB

Lindbacken Fastigheter AB

MBA Entreprenad AB

NCC

Nordic Flex House

Nyköpingshem AB

PEAB AB

Riksbyggen

Seniorgården

Skanska

Skepparholmen 

SMÅA AB

Statens Fastighetsverk

Stockholmshem

Svenska Bostäder

Södra Teatern

Ålands bygg ABSignalisten
Förvaltaren
SKB
Newcap
Åke Sundvall ab
Stureplansgruppen

bottom of page