top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Gladan

Plats

Fabriksgatan i Kumla

År

2018-

Arkitekt

Olof Michélsen

Beställare

Pekum och Peab

Flerbostadshus i Kumla

Kvarteret Gladan ligger centralt i Kumla, alldeles vid järnvägsstationen. Vi har här ritat 60 lägenheter mellan 34 och 89 kvm. Den cirka 90 meter långa huskroppen delas upp i 4 trapphus med blandad upplåtelseform. Den östra är 6 våningar hög och övriga 4 våningar. Sockelhöjd och putskulör varieras. Färgsättningen är baserad på omkringliggande bebyggelse.

bottom of page