top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Kv Oslo 1-7

Plats

Husby, Stockholms kommun

År

2017-2023

Arkitekt

Cecilia Vikander, Olof Michélsen och Arvid Fransson

Beställare

Svenska bostäder

Ombyggnad av flerfamiljshus

Antal hus: 24
Antal lägenheter: 732
Byggnadsår: 1976
Projektet är en del av Järvalyftet, en satsning på miljonprogramsområden kring Järvafältet. Ombyggnaden omfattar en totalrenovering av fasader, fönster och dörrar, kök och badrum, ytskikt, stambyte, ny el och ny FTX- ventilation. Husen tilläggsisoleras och får ny puts samt nya balkong- och loftgångsräcken av glas.
Projekteringen har skett etappvis för ett kvarter i taget.
Kvarter 4, 5 och 6 är färdigbyggda.

bottom of page