top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Träskfloden, Jarlaplan

Plats

Jarlaplan, Stockholm

År

1988-1994

Arkitekt

Gabriel Herdevall (ansvarig arkitekt)

Beställare

JM

Utmärkelse

Projektet erhöll Stockholmspriset 1996

Kvartersbebyggelse vid Jarlaplan

Det här projektet är ett nytt bostadskvarter på gränsen mellan Östermalm och Norrmalm i Stockholms innerstad. I äldre tider låg här ett träsk där en rännil passerade i sin väg mellan Brunnsviken och Nybroviken. Marken ansågs länge vara för dålig att bebygga. 1988 utlyste Stockholms stad en markanvisningstävling för kvarteret som vi vann tillsammans med Andersson Fastigheter. Vår huvudidé var att hålla ihop byggnadsvolymerna i ett kvarter men att som i omgivningens bebyggelse från 1910-20-talet bryta ner det i fastighetsstora volymer. Kvarteret skulle på stadens vis också innehålla butiker i bottenvåningarna men också moderna krav på garage och inlastning. Varje (trapp-) hus fick sin identitet genom fasadutformningen, färg och sin gatuentré med adress Karlavägen eller Birger Jarlsgatan. Tydliga sockelvåningar, horisontella lister och vindskupor blev också i klassisk anda medel för att anpassa kvarteret till stadens bebyggelseskala. Rymliga entréer, ekportar och franska fönster var byggnadselement som inte förekommit i flerbostadsbebyggelse under lång tid. Huset mot parken och söder fick en stor portik som blev ett fondmotiv för parken och samtidigt en öppning till innergården. Vardagsrummen ligger oftast längs fasad för att möjliggöra olika fasadlösningar inom samma plan som t.ex. två fönster, ett burspråk, ett mittparti två vindskupor. Lägenheterna i hörnhusen är större och har fått stora vardagsrum i husens yttre hörn och är försedda med franska balkonger. Som alltid när ny bebyggelse kommer till i äldre miljöer blev protesterna stora. Föreningar för att anlägga park bildades och allt som gick att överklaga överklagades. Protesterna tystnade emellertid när bygget var klart och inflyttat. Tydligare gatu- och parkrum, butiker, restauranger, bostadsentréer, fler boende och en mer levande stadsdel blev det positiva slutresultatet.

bottom of page