top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Plankan

Plats

Södermalm, Stockholm

År

2006-2019

Arkitekt

Gabriel Herdevall (ansvarig arkitekt), Staffan Gezelius (handläggande arkitekt)

Beställare

Svenska Bostäder

Nybyggnad av bostäder

En rund nybyggnad på pelare för att bibehålla kvarterets gård och en påbyggnad i två våningar på befintligt tak, kompletterar nuvarande 340 hyreslägenheter med ytterligare 119 lägenheter. Av dessa är 50 st studentlägenheter, 42 st vanliga lägenheter och 27 st radhus på taket. Projektet innehåller såväl nybyggnad som komplettering och påbyggnad av det befintliga kvarteret. Att det finns ett befintligt garage i två våningar under hela kvarteret samt att tunnelbanan går rakt under kvarteret skapar tekniskt komplicerade förutsättningar.

bottom of page