top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Lilla Skutviken

Plats

Vaxholm, Stockholm

År

2000-2009

Arkitekt

Hans Bäckström (ansvarig arkitekt), Staffan Gezelius (handläggande arkitekt)

Beställare

SMÅA

Publicerat

i tidningen Träinformation, #4, 2009

Flerbostadshus med skärgårdskänsla

I Lilla Skutviken utanför Vaxholm har vi varit med och ritat fyra skärgårdsvillor med fyra lägenheter i varje hus. Vårt engagemang har löpt genom hela projektet – från idé till slutförande. Projektet tog avstamp i en makanvisningstävling utlyst av Vaxholms kommun. Lägenheterna finns i två storlekar, 90 m2 respektive 135 m2, där den större är en etagelägenhet med extra rymd. Rummen ordnar sig kring ett centralt vardagsrum med eldningskamin, överljus och högre takhöjd. Husen ligger på lummig naturmark som sluttar ned mot vattnet. Med tillgång till båtplatser vid en ny brygga alldeles intill. Alla lägenheter har fått direkt sjöutsikt och terrasser i minst två väderstreck. Intrånget på naturen har minimeratts genom att huvuddelen av huskropparna har placerats på mark där en tidigare gymnastiksal och parkering fanns. Den smala böjda angöringsvägen håller hastigheten nere och bidrar till att området behåller sin lantliga karaktär. Husens grundmurar följer terrängen och befäster byggnaderna på platsen, samtidigt som detaljering och balkongernas uttryck ger det en öppen och lätt karaktär. Husvolymerna har formats utifrån den stora skärgårdsvillans skala. En inbjudande relation mot Norra Vaxholmsfjärden skapas genom en rik uppglasning och generösa terrasser och balkonger. Träfasaden består av 95 millimeter breda brädor som målats med linoljebaserad färg och spikats på plats för att ge ett nättare intryck och ansluta till skärgårdskaraktären.

bottom of page