top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Konradsberg

Plats

Kungsholmen, Stockholm

År

2000-2004

Arkitekt

Gabriel Herdevall (ansvarig arkitekt), Linda Santesson (handläggande arkitekt)

Beställare

Svenska Bostäder

Studentbostäder och restaurering av skola på Kungsholmen

Två nya envåningslängor med vardera sju studentlägenheter i varje, kompletterar det gamla sjukhusets flyglar som också byggdes om till studentlägenheter. Dessutom byggdes fyra kvadratiska paviljonger som innehåller lite större forskarlägenheter och som utgör hörnen i skolans park. Längornas lägenheter som har en yta på 26 m2 har egen utvändig entré , loft och egen terrass. Paviljongernas lägenheter är 52 m2 och har tre rum och egen terrass.

bottom of page