top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Icarus

Plats

Munkbrogatan, Stockholm

År

2006-2011

Arkitekt

Gabriel Herdevall (ansvarig arkitekt), Staffan Gezelius (ansvarig arkitekt)

Beställare

Krister Johansson Fastigheter

Ombyggnad av kontor till bostäder och tillbyggnad av glasveranda

I kv. Icarus i gamla stan har vi byggt om SL:s gamla ledningscentral till exklusiva bostäder och öppnat upp bottenvåning och tunnelbaneplan och därigenom skapat attraktiva lokaler för butik och restaurang. Husets läge bjuder på en strålande utsikt över riddarfjärden men är samtidigt kraftigt bullerstört från trafik i samtliga väderstreck. För att komma till rätta med detta och för att få ner ljus i den kompakta huskroppen har vi skapat ljusgårdar som gör det möjligt att tex. sovrum kan förläggas mot en tyst gård. Yttertaket som under en period varit försett med ett sadeltak har fått tillbaka sin ursprungliga skålformade sektion och rymmer nu en för de boende gemensam terrass med pooler. Genom att ursprungliga fönster av teak efter renovering kunnat behållas har byggnaden kunnat behålla sin kännetecknande kristallina elegans.

bottom of page