top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Husfrun

Plats

Nacka, Stockholm

År

2013-2018

Arkitekt

Staffan Gezelius (ansvarig arkitekt), Robert Sandell (handläggande arkitekt)

Beställare

Privat

Privatbostad i Nacka

Placeringen av huset på tomtens högsta punkt, fasadens resning och strama vertikala indelning syftar till att skapa en lugn volym i en skala som relaterar till det stora omgivande landskaps- och vattenrummet. Ett upplyst cylindriskt hisstorn i glas kröner den relativt slutna volymen och utgör ett riktmärke för sjöfarande nattetid. Byggnaden springer ur berget och fasadmaterialet är sten. Tanken är att byggnaden med tiden skall uppfattas som en del av klippan genom valet av sten som efter hand kommer kläs med vildvin.

bottom of page