top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Grubben 4 & 6

Plats

St: Eriksområdet, Grubbensringen, Stockholm

År

1996-1998

Arkitekt

Gabriel Herdevall (ansvarig arkitekt), Lars Bastmark (handläggande arkitekt)

Beställare

Skanska

Publicerat

I Tidskriften Arkitektur, 1997. Nummer 7, s. 40-45

Bostäder i St:Eriksområdet

I kv. Grubben 4 har de bevarade 1800-tals flygel- och ekonomibyggnaderna från S:t Eriks sjukhus byggts om och till största delen fått nytt innehåll. Flygelbyggnadernas trapphus vid husens gavlar, befintliga hjärtväggar och delvis bibehållen exteriör var några av förutsättningarna. Tre lägenheter per plan och nya vindslägenheter blev lösningen. Nya takkupor och befintliga mezzaninfönster ger vackert ljus och utblickar i vindslägenheterna. Horisontella fasadlister och tryckta valv över fönster har återställt ursprungliga fasader. Före detta köksbyggnaderna har inretts med relativt stora lägenheter och terrasser medan den äldre tvättbyggnaden fått stora öppna ateljélägenheter med överljus och etagé. I kv. Grubben 6 ingår denna nya lilla ”Italienska villa” i ensemblen kring bevarade byggnader vid S:t Erik. Franska fönster i nästan alla rum, terrasser till alla lägenheter, små balkonger till många rum och den vackert dekorerade trapphusentrén har gett många fina kvaliteter i detta projekt.

bottom of page