top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Bellevue

Plats

Österäng, Örebro

År

2021-

Arkitekt

Olof Michélsen

Beställare

PEAB

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro.

I Örebro växer en ny stadsdel fram på det gamla industriområdet i Österäng. Ett område som omvandlas till blandad bebyggelse med bostäder, kontor, handel, förskola och mindre verksamheter. Här ritar Södergruppen 60 nya lägenheter för Brf Bellevue.

bottom of page