top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Mosebacketerrassen

Plats

Södermalm, Stockholm

År

2016-2019

Arkitekt

Gabriel Herdevall (ansvarig arkitekt), Veronica Carlsson, Sandra Augustyniak, Staffan Gezelius, Andreas Nyström, Göran Kolbäck. Inredning: Tami Salamon

Beställare

Södra Teatern

De befintliga byggnaderna på Mosebacketerrassen ersätts med en permanent servering och en scen med scentak. För att knyta an till denna kulturhistoriska plats har inspiration hämtats från såväl Kägelbanan som Södra Teatern. Serveringsbyggnaderna vänder sig mot terrassen med volymer, formade som flera mindre paviljonger tätt intill varandra. Tillsammans bildar de en sammanhängande helhet. Fronterna utgörs av höj- och sänkbara fönsterpartier. Fasadernas genomsiktliga utformning är tänkt att efter stängning, på kvällar och vintertid, ge ett varmt och vänligt intryck. Markiser tillför en festlig stämning och skyddar mot regn. I den bakre delen av byggnaderna ryms serviceutrymmen till servering och scen samt hygienutrymmen. Paviljongernas överstycken har målad text hämtad ur Strindbergs "Röda rummet", en text som tillsammans med den befintliga Strindbergsstatyn vittnar om platsens historiska och litterära betydelse.

bottom of page