top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Kungsträdgården

Plats

Kungsträdgården, Stockholm

År

2001-2004

Arkitekt

Gabriel Herdevall (ansvarig arkitekt), Marcus Axelsson (handläggande arkitekt). Extern medverkande: Alexander Wolodarski (ansvarig arkitekt)

Beställare

Stockholms gatu- och fastighetskontor

Publicerat

I Tidskriften Arkitektur, 2002. Nummer 7, s. 78-81

Café- och restaurangpaviljonger i Kungsträdgården

Till Stockholms 750 års jubileum och som ett led i upprustningen av Kungsträdgården byggdes den första av tre paviljonger. De innehåller restauranger och kaféer och håller öppet även under vinterhalvåret. Paviljongernas smala och höga sektion har bl.a fått sin utgångspunkt i måtten mellan parkens befintliga lindar. Stora glasdörrar öppnar fasaderna mot parken under den varma årstiden och de eluppvärmda glasen bidrar till värmen under den kalla årstiden.

bottom of page