kungstr3188x2495b.tif

Södergruppen

arkitekter

Södergruppen arkitekter är ett samlingsnamn för flera samarbetande arkitektkontor. Verksamheten startades 1979 och har idag 16 medarbetare.