top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Vistaberg Trädgårdsstad

Plats

Vistaberg, Huddinge kommun

År

2003-2013

Arkitekt

Jens Deurell (ansvarig arkitekt), Göran Kolbäck (handläggande arkitekt)

Beställare

SMÅA

Stadsplan och bostäder

Vi har gjort underlag för en del av detaljplanen som omfattar ca 130 bostäder, fördelade på flerbostadshus, radhus, parhus och enfamiljshus. Kontoret har ritat husen utmed Vistabergs allé som är områdets centrala stråk. Parhus, radhus och flerfamiljhus är samordnade i mått och fasadutformning för att hålla samman gaturummet. På en höjd intill har vi även ritat terränganpassade radhus som ligger i brant sluttning med milsvid utsikt. Tallar och klipphällar är sparade tätt inpå husen. Radhuslängorna omgärdar en platå med vackra naturmarkspartier som har funktionen av gemensamt uterum för de boende. Husgruppens utsida ansluter i med sin mörka färg till omgivande klippor och tallar, in mot trädgårdarna är fasaderna ljusare hållna. Projektet är utfört av Deurell arkitekter genom Södergruppen. Antal bostäder : 130 st av totalt 500 st

bottom of page