top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Strandängarna

Plats

Tyresö Strand

År

2010-2015

Arkitekt

Olof Michélsen (ansvarig arkitekt)

Beställare

Besqab

Stadsplan och bostäder i Tyresö

Den 14 november 2010 beslutade kommunstyrelsen att vinnare i markanvisningstävlingen för Strandängarna blev bidrag nummer 4 – Besqab / Södergruppen / WSP. Strandparken utformas som ett upplevelserikt vattennära rekreationsområde med sin centrala mötesplats vid bad och båthamn, vid “Tyresö Strandbrygga“. Strandparken vävs ihop med den nya bebyggelsen till en sammanhållen helhet. Husen närmast parken tar i sin form upp strandparkens unika vattennära egenskaper. Utsikten och kontakten med vattnet och vassbältet är ett genomgående tema i gestaltningen av hela området. Strandallén behåller sin karaktär av gräns mellan strand och fast mark, vilket förtydligas med den tillkommande bebyggelsen. De olika hustypernas yttre tar upp landskapets tre huvudkaraktärer i uttryck och gestalt. Brygghusen – vid Strandängarnas vassbälte består av lätta huskroppar lyfta på stolpar över den känsliga marken. Trädgårdshusen – vid odlingsmarken mellan vassängarna i norr och berget i söder tar upp drag från skärgårdssamhällen. Plank och hus samverkar för att skapa gröna, skyddade gårdar. Den övergripande strukturen ger många nya möjligheter att röra sig genom området vilket bidrar till att göra det tillgängligt för omkringboende. Den nya bebyggelsen håller huvudsakligen två våningars höjd och anpassas i skala till omkringliggande hus. Förslaget innehåller c:a 230 lägenheter och c:a 21.900 m2 BOA.

bottom of page