Våra beställare

Tidigare och nuvarande samarbetspartners: 

Apotekarsocieteten

Armada Fastighets AB

Besqab

Blomsterfonden

Borohus AB

Brickhouse Fastighetsutveckling AB

Byggmäster i Mälardalen AB

C4 Hus AB

Duvnäs Fastighets AB

Egnahemsbolaget Göteborgs Egnahems AB

Familjebostäder AB

Folkhem

Franska Skolan

Gillöga AB

Hallskär AB

HSB

Krister Johansson fastigheter

Kunskapsförskolan

Kärnhem Svenska AB

Lindbacken Fastigheter AB

MBA Entreprenad AB

NCC

Nordic Flex House

Nyköpingshem AB

PEAB AB

Riksbyggen

Seniorgården

Skanska

Skepparholmen 

SMÅA AB

Statens Fastighetsverk

Svenska Bostäder

Södra Teatern

Ålands bygg AB