Södra Teatern

Ombyggnad och renovering

Plats: Södermalm, Stockholm

År: 2018-2019

Arkitekt: Gabriel Herdevall (ansvarig arkitekt), Staffan Gezelius (handläggande arkitekt), Sandra Augustyniak

Beställare: Södra Teatern

Södra teatern och Mosebacketerrassen är Stockholms äldsta och mytomspunna kulturetablissemang. Här finns ett brett utbud av samtida kultur inom scenkonst, konserter, klubbar, mat och dryck samt plats för möten och event. Södra teatern har under lång tid varit statligt finansierad och drivits av Riksteatern, men är sedan ett halvår tillbaka i privat regi. För att kunna överleva som en privat institution, utan statliga subventioner och med en fortsatt hög ambitionsnivå måste verksamheten breddas ytterligare och husets olika delar kunna användas effektivare och bättre. Lokalerna måste därför kunna anpassas till dagens krav på flexibilitet, närhet, tillgänglighet, logistik och säkerhet. Förutom beställare och projektledning deltar arkitekt, byggnadsantikvarie, tillgänglighetssakkunnig, inredare, konstruktör, teknikkonsulter och andra specialistkompetenser i arbetet. Noggranna överväganden görs i samband med föreslagna åtgärder där husets status som byggnadsminne är vägledande.