top of page

Plankan

Nybyggnad av bostäder

Plats: Södermalm, Stockholm

År: 2006-2019

Arkitekt: Gabriel Herdevall (ansvarig arkitekt), Staffan Gezelius (handläggande arkitekt)

Beställare: Svenska Bostäder

En rund nybyggnad på pelare för att bibehålla kvarterets gård och en påbyggnad i två våningar på befintligt tak, kompletterar nuvarande 340 hyreslägenheter med ytterligare 119 lägenheter. Av dessa är 50 st studentlägenheter, 42 st vanliga lägenheter och 27 st radhus på taket. Projektet innehåller såväl nybyggnad som komplettering och påbyggnad av det befintliga kvarteret. Att det finns ett befintligt garage i två våningar under hela kvarteret samt att tunnelbanan går rakt under kvarteret skapar tekniskt komplicerade förutsättningar.

bottom of page