Lillängshamnen

Nybyggnad av bostäder

Plats: Skoghall, Hammarö, Värmland

År: 2018-

Arkitekt: Olof Michélsen

Beställare: PEAB

Vinst i markanvisningstävling 2018. 75 lägenheter fördelade på tre etapper.