Kungsträdgården

Café- och restaurangpaviljonger i Kungsträdgården

Plats: Kungsträdgården, Stockholm

År: 2001-2004

Arkitekt: Gabriel Herdevall (ansvarig arkitekt), Marcus Axelsson (handläggande arkitekt). Extern medverkande: Alexander Wolodarski (ansvarig arkitekt)

Beställare: Stockholms gatu- och fastighetskontor

Publicerat i tidskriften Arkitektur.

Till Stockholms 750 års jubileum och som ett led i upprustningen av Kungsträdgården byggdes den första av tre paviljonger. De innehåller restauranger och kaféer och håller öppet även under vinterhalvåret. Paviljongernas smala och höga sektion har bl.a fått sin utgångspunkt i måtten mellan parkens befintliga lindar. Stora glasdörrar öppnar fasaderna mot parken under den varma årstiden och de eluppvärmda glasen bidrar till värmen under den kalla årstiden.