top of page

Krigaren

Tävlingsförslag nybyggnad av bostäder i Linköping

Plats: Centrala Linköping

År: 2021

Arkitekt: Olof Michélsen (ansvarig arkitekt), Jens Deurell, Martin Eriksson, Arvid Fransson

Beställare: PEAB

Markanvisningstävling för bostadshus om 2 400 kvm BTA i massivt. 7 våningar, 22 lägenheter, lokaler i entréplan och en gemensam vinterträdgård på takvåningen. Tomten ligger i skärningspunkten mellan Strandpromenaden vid Stångån och Drottningbron med trafik in mot centrum. Byggnaden utförs i modern träteknik.

bottom of page