Konradsberg

Studentbostäder och restaurering av skola på Kungsholmen

Plats: Kungsholmen, Stockholm

År: 2000-2004

Arkitekt: Gabriel Herdevall (ansvarig arkitekt), Linda Santesson (handläggande arkitekt)

Beställare: Svenska bostäder

Två nya envåningslängor med vardera sju studentlägenheter i varje, kompletterar det gamla sjukhusets flyglar som också byggdes om till studentlägenheter. Dessutom byggdes fyra kvadratiska paviljonger som innehåller lite större forskarlägenheter och som utgör hörnen i skolans park. Längornas lägenheter som har en yta på 26 m2 har egen utvändig entré , loft och egen terrass. Paviljongernas lägenheter är 52 m2 och har tre rum och egen terrass.