Kajaken

Flerbostadshus i Karlstad

Plats: Kanikenäsbanken, Karlstad

År: 2013-2017

Arkitekt: Olof Michélsen (ansvarig arkitekt), David Gierow (handläggande arkitekt)

Beställare: PEAB

Kv. Kajaken ligger i förlängningen av inre hamn och längs Kanikenäsbanken i Karlstad.

Vid utformningen av den nya bostadsmiljön har vi tagit de olika karaktärerna, i den nuvarande och planerade miljön, som utgångspunkt: nära vattenkontakt mot öster, fritt läge och utsikt mot söder, nyanlagd stadsgata i väster samt möte med den planerade parken i norr. Därtill kommer läget längs strandpromenaden. Vi har format ett sammanhängande och stadsmässigt kvarter längs Kanikenäsbankens strandpromenad, med målsättningen att en stor andel av bostäderna ska ha vattenkontakt. Kvarteret öppnar sig med ett långsträckt gårdsrum mot västersolen.

Vårt mål har varit: väl fungerande trevliga lägenheter, fönster mot soliga väderstreck, öppenhet och genomsiktlighet, god kontakt med vattenmiljön och strandpromenaden, uteplatser i soliga lägen.

Tel: 08 442 17 00

Adress: Blekingegatan 24, 118 56 Stockholm

© 2020 Södergruppen arkitekter

sodergruppen-logo_edited.png