Husfrun

Privatbostad i Nacka

Plats: Nacka, Stockholm

År: 2013-2018

Arkitekt: Staffan Gezelius (ansvarig arkitekt), Robert Sandell (handläggande arkitekt)

Beställare: Privat

Placeringen av huset på tomtens högsta punkt, fasadens resning och strama vertikala indelning syftar till att skapa en lugn volym i en skala som relaterar till det stora omgivande landskaps- och vattenrummet. Ett upplyst cylindriskt hisstorn i glas kröner den relativt slutna volymen och utgör ett riktmärke för sjöfarande nattetid. Byggnaden springer ur berget och fasadmaterialet är sten. Tanken är att byggnaden med tiden skall uppfattas som en del av klippan genom valet av sten som efter hand kommer kläs med vildvin.