Garphyttan

Flerbostadshus i Norra Djurgårdsstaden

Plats: Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

År:

Arkitekt: Olof Michélsen (ansvarig arkitekt), Linda Santesson (handläggande arkitekt

Beställare: NCC, Seniorgården

Kvarteret ligger i den västra delen av den nya stadsdelen, vid Husarvikens innersta del. Den nya bebyggelsen möter här tre olika karaktärer i den omkringliggande, yttre miljön: Stadsgata i sydöst, Djurgårdens parklandskap – Nationalstadsparken i väster och i nordväst, samt den nyanlagda stadsparken Strandplatsen i nordöst. Kvarterets yttre form har tydliga och definierade gränser mot omkringliggande gator. Husen avslutas uppåt på ett enhetligt sätt, med en indragen kungsvåning. Gårdsrummet är slutet mot öster men öppnar sig och släpper in Djurgårdsnaturen och kvällssolen i väster.