Esplanaden

Nya bostäder i Österport, Örebro

Plats: Österport, Örebro

År: 2018-

Arkitekt: Olof Michélsen (ansvarig arkitekt)

Beställare: PEAB

Centralt beläget flerbostadshus i Österport, Örebro. 53 bostäder med lokal i entréplan och gemensam takterrass. Boyta 4 000 kvm. Bygglov under våren 2019.

Tel: 08 442 17 00

Adress: Blekingegatan 24, 118 56 Stockholm

© 2020 Södergruppen arkitekter

SG_svart.png