Briljanten

Flerbostadshus i Mariehamn

Plats: Mariehamn

År: 2008-2010

Arkitekt: Gabriel Herdevall (ansvarig arkitekt) genom H.A.G. arkitekter

Beställare: Ålands Bygg AB

Briljanten är ett nytt bostadskvarter med seniorlägenheter i Mariehamn, Åland. Projektet inrymmer 41 st. lägenheter och består av två huskroppar som tillsammans bildar en halvprivat gård. Den större huskroppen är uppförd i tre våningar med inredd vind, medan den mindre huskroppen är utförd i två våningar med inredd vind. Under gårdsplanen finns ett underjordiskt garage i två plan. Fasaderna ansluter till formspråket i Mariehamn och är utförda i målad träpanel i ljusa kulörer. Varje lägenhet har en inglasad balkong.