Bergavägen

Stadsplan och nybyggnation i Åkersberga

Plats: Åkersberga

År: 2010-2012

Arkitekt: Hans Bäckström (ansvarig arkitekt), Erik Einarsson (ansvarig arkitekt)

Beställare: MBA Entreprenad AB

Bergavägen ligger ett par hundra meter nordväst om Åkersberga centrum. De hus vi ritat där har sin början i en vinst i en tävling arrangerad av kommunen. Syftet med tävlingen var att hitta lägen för kompletteringsbebyggelse som både gav tillskott av nya bostäder och förbättrade helheten. Kontoret har som en följd av detta tagit fram ett program för utveckling av Bergavägen från passage till småskalig stadsgata. De kvarter vi ritat har utvecklats i tätt samarbete med MBA och dess ägare Per Blomster. Portikhuset ingår som en del i omvandlingen av Bergavägen till stadsgata. Huset innehåller lägenheter som skräddarsytts för köparna vilka haft möjlighet att påverka den slutgiltiga utformningen. De flesta lägenheterna är genomgående med balkonger åt bägge håll. Förutom bostäder och lokaler finns en simbassäng för de boende.