Om oss

Södergruppen arkitekter är ett samlingsnamn för flera samarbetande arkitektkontor. Verksamheten startades 1979 och har idag 16 medarbetare. 

Vi äger och leder Södergruppen gemensamt med lokal på Blekingegatan 24 på Södermalm i Stockholm.

Kontoret har sedan starten haft sitt främsta fokus på boendemiljöer i olika former och på stadsplanering. Det utgör fortfarande merparten av uppdragen. Men idag har vi även många andra typer av projekt som skolor, kulturhus, badanläggningar, caféer, restauranger, utställningar och ombyggnader av olika slag. Vi utför också restaureringar av kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

För större projekt som kräver kompetens inom andra discipliner har vi etablerade nätverk med andra konsulter.

Länkar till separata hemsidor:

hagarkitekter.se

deurellarkitekter.se

Jobba hos oss

Om du vill arbeta hos oss är du välkommen att skicka ansökan till denna adress, info@sodergruppen.se.

Vi sparar alla ansökningar och går igenom dessa när det är aktuellt med nyanställning.

För att få svar på en ansökan ber vi dig ringa oss på 08 – 442 17 00 eller på våra direktnummer.