top of page

Om oss

Södergruppen arkitekter är ett samlingsnamn för flera samarbetande arkitektkontor. Verksamheten startades 1979 och har idag 16 medarbetare. 

Vi äger och leder Södergruppen gemensamt med lokal på Blekingegatan 24 på Södermalm i Stockholm.

Kontoret har sedan starten haft sitt främsta fokus på boendemiljöer i olika former och på stadsplanering. Det utgör fortfarande merparten av uppdragen. Men idag har vi även många andra typer av projekt som skolor, kulturhus, badanläggningar, caféer, restauranger, utställningar och ombyggnader av olika slag. Vi utför också restaureringar av kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

För större projekt som kräver kompetens inom andra discipliner har vi etablerade nätverk med andra konsulter.

Länkar till separata hemsidor:

hagarkitekter.se

deurellarkitekter.se

Jobba med oss

Är du intresserad av att jobba med oss är du varmt välkommen att kontakta oss på

info@sodergruppen.se

bottom of page