Kvalitetssystem

Vi har kvalitets- och miljöledningssystem som verktyg för egenkontroll och samordning med övriga projektörer. Vi arbetar modellbaserat i ArchiCAD och åtar oss ofta CAD-samordning i projekten.

För att säkerställa kvaliteten i vårt arbete är följande viktiga utgångspunkter för oss:

• Stort engagemang i projekten och en nära relation till kunden

• Erfaren personal

• Kontinuitet inom kontoret