Blekingegatan 24 118 56 Stockholm Tfn 08-442 17 00 fax 08-640 06 71
mail@sodergruppen.se
Förstasidan Projektgalleri Medarbetare
<< Tillbaka

Bild: Sölve Olsson
Kv Träskfloden, Jarlaplan
Stockholm 1988 – 1994

Det här projektet är ett nytt bostadskvarter på
gränsen mellan Östermalm och Norrmalm i
Stockholms innerstad.
I äldre tider låg här ett träsk där en rännil
passerade i sin väg mellan Brunnsviken och
Nybroviken. Marken ansågs länge vara för
dålig att bebygga. 1988 utlyste Stockholms
stad en markanvisningstävling för kvarteret
som vi vann tillsammans med Andersson Fastigheter.
Vår huvudidé var att hålla ihop byggnadsvolymerna
i ett kvarter men att som i
omgivningens bebyggelse från 1910-20-talet
bryta ner det i fastighetsstora volymer. Kvarteret
skulle på stadens vis också innehålla
butiker i bottenvåningarna men också moderna
krav på garage och inlastning.
Varje (trapp-) hus fick sin identitet genom
fasadutformningen, färg och sin gatuentré
med adress Karlavägen eller Birger Jarlsgatan.
Tydliga sockelvåningar, horisontella lister och
vindskupor blev också i klassisk anda medel
för att anpassa kvarteret till stadens bebyggelseskala.
Rymliga entréer, ekportar och franska fönster
var byggnadselement som inte förekommit
i flerbostadsbebyggelse under lång tid.
Huset mot parken och söder fick en stor
portik som blev ett fondmotiv för parken och
samtidigt en öppning till innergården.
Vardagsrummen ligger oftast längs fasad
för att möjliggöra olika fasadlösningar inom
samma plan som t.ex. två fönster, ett burspråk,
ett mittparti två vindskupor. Lägenheterna
i hörnhusen är större och har fått
stora vardagsrum i husens yttre hörn och är
försedda med franska balkonger.
Som alltid när ny bebyggelse kommer till i
äldre miljöer blev protesterna stora. Föreningar
för att anlägga park bildades och allt
som gick att överklaga överklagades. Protesterna
tystnade emellertid när bygget var
klart och inflyttat. Tydligare gatu- och parkrum,
butiker, restauranger, bostadsentréer,
fler boende och en mer levande stadsdel blev
det positiva slutresultatet.
Projektet erhöll Stockholmspriset 1996.

Ansvarig arkitekt: Gabriel Herdevall
Handläggare: Lars Bastmark
Beställare: JM
Bild: Sölve Olsson

Bild: Sölve Olsson

Foto: Staffan Trädgårdh

Foto: Staffan Trädgårdh


Foto: Staffan Trädgårdh