Blekingegatan 24 118 56 Stockholm Tfn 08-442 17 00 fax 08-640 06 71
mail@sodergruppen.se
Förstasidan Projektgalleri Medarbetare
<< Tillbaka
Perspektiv bild Verkstad
Herrgårdshagen
Gävle 1978 – 1984

Herrgårdshagen är kontorets första projekt
och resultatet av en av SAR, Gävle kommun
och Byggforskningsrådet anordnad idétävling
om 80-talets boendeformer i stadsdelen
Brynäs. Tävlingens 1:a pris och förslagets
förverkligande är anledningen till att kontoret
startades 1979.
Ett av tävlingsförslagets syften var att knyta
ihop stadsdelen Brynäs med den nya
bebyggelsen, nya Herrgårdsparken och inre
fjärden genom att bl.a. förlänga stadsdelens
gemensamma axel, Brynäsgatan. Bebyggelsen
har dessutom getts mått och riktningar som
anknyter till den befintliga bebyggelsen i
Brynäs.
Ett annat syfte var att skapa förutsättningar
för en mer mångsidig boende- och arbetsmiljö
genom att samlokalisera bostäder och arbetsplatser.
Mot bebyggelsens gemensamma gårdar
vetter lägenhetsentréer, kök, matplats och
uteplatser samt småindustrilokalers entréoch
personalutrymmen.

Ansvarig arkitekt: Hans Bäckström, Gabriel Herdevall, Nils Müller
Beställare: HSB:s Bostadsrättsförening Herrgårdshagen, Brynäs Byggnads ABFasad närbild Planlösning FasadÖverblicks akvarell